Lediging aanvragen

Lediging aanvragen

Bel 0512-23 20 93 of via onderstaand contactformulier

Wetten, keurmerken en normen

Over het betrouwbaar vernietigen van uw documenten of data


Een nieuwe wet: de AVG

In de wereld waarin we nu leven worden data steeds belangrijker. Met zijn allen beschikken we over onnoembare hoeveelheden gevoelige informatie die steeds beter beschermd moet worden. Voor onszelf en voor onze klanten. Stond het zorgvuldig omgaan met privacygegevens al vaak hoog op de agenda van veel bedrijven en particulieren, sinds de invoering van de AVG, de Algemene Verordening Gegevens Bescherming is het zelfs een plicht geworden. Iedereen in Europa moet zich houden aan de regels van de nieuwe privacywet. Eind mei 2018 is deze nieuwe wet in werking getreden.

De noodzaak van veilig vernietigen

Nu weten we allemaal dat in iedere organisatie, maar ook in elk huishouden (!), informatie wordt aangemaakt, bewerkt, vermeerderd en opgeslagen. Vaak verdwijnt die informatie in archieven, prullenbakken, bureaulades, kasten of dozen. Maar vroeg of laat komt er een moment dat de archieven moeten worden opgeruimd of maximale bewaartermijnen zijn verstreken en de informatie de veilige omgeving van huis of bedrijf verlaat. En dan? Wanneer gevoelige informatie op straat komt te liggen, kan dat uiterst vervelende gevolgen hebben. U overtreedt de wet en loopt óók het risico van reputatieschade. Dit is eenvoudig te voorkomen. Hoe? Simpel. Door uw data- en archiefvernietiging toe te vertrouwen aan een CA+ gecertificeerd bedrijf.

CA+, hét keurmerk voor archief- en datavernietiging

In 2004 besloot de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) de Certificeringsregeling voor archief- en datavernietiging, CA+ op te stellen. Alleen ondernemingen die uitblinken in archief- en datavernietiging en in staat zijn om aan de strenge eisen van de regeling te voldoen, ontvangen het CA+ keurmerk. We zijn er trots op dat Prodak het CA+ certificaat bezit.

Download ons CA+ certificaat

Download óók:
certificaat OPK
keurmerk VIHB
keurmerk Nedvang

Wat betekent CA+ voor u?

Het CA+ certificaat waarborgt een adequaat, efficient en gesloten vernietigingsproces. In de praktijk ziet dat er - kort samengevat - als volgt uit:

Inzamelen

Inzamelen

Uw zamelt uw materiaal in door middel van gesloten containers.

Ophalen

Ophalen

Een gescreende chauffeur haalt de te vernietigen stukken bij u op. Uw containers worden per beveiligde vrachtwagen vervoerd en in een beveiligde loods geledigd.

Verwerken

Verwerken

Binnen 1 dag wordt uw materiaal verwerkt volgens het afgesproken veiligheidsniveau en de afgesproken veiligheidsklasse. Voor deze afspraken geldt de DIN Norm 66399.

Certificaat

Certificaat

Na afloop ontvangt u een certificaat ter bewijs dat de vernietiging heeft plaatsgevonden conform de voorwaarden van CA+ en de AVG.

Meer weten over wetten, keurmerken en normen?

Heeft u vragen of behoefte aan extra uitleg over veiligheidseisen en regelgeving?

Bel ons gerust op 0512 – 23 20 93. We informeren u graag.